فارسی عربی phone 051-38473454       email info@drkeshavarzmanesh.com

رينو پلاستي یا باز سازي بيني

رينو پلاستي به معني باز سازي بيني است (رينو:بيني+پلاستي:ساختن) در اين عمل شكل ظاهري و عملكردي بيني بهبود مياب اما هميشه حفظ عملكرد بيني اولويت دارد.بايد در نظر داشتكه انچه در ذهن فرد به عنوان بيني مطلوب هست، هميشه بيني ايدهال براي صورت و مسير تنفسي فرد نخواهد بود، اندازه گيري هاي قبل از عمل تا حدود زيادي بيني مناسب را مشخص خواهد كرداما نتيجه به ميزان زيادي به پوست بيني و قدرت ترميم بيمار بستگي دارد

عمل بيني به دو روش عمده بسته و باز انجام ميشود كه بسته به نوع بيني و مشكلات ان براي نحوه عمل تصميم گيري ميشود

دستورات قبل از عمل رینو پلاستی

 • براي انجام عمل بيني نياز به عكس هاي فتو گراقي براي بررسي و اندازه گيري زواياي صورت وتنظيم بيني باصورت هست، علاوه بر ان در صورت مشكل تنفسي به راديولوژي ساده يا سيتي اسكن نياز داريم
 • مشاوره بيهوشي بخصوص براي افراد بالاي چهل سال يا سابقه بيماري لازم است
 • تست ها ي ازمابشگاهي بايد در نزديك ترين زمان به عمل انجام شود
 • هو گونه سابقه بيماري و يا استفاده از دارو ها بايد ذكر شود
 • روز عمل بايد ناشتا بوده بعني از ١٢شب قبل غذا خورده نشود

دستورات بعد از عمل رینو پلاستی

 • 12 ساعت بعد از عمل استراحت نسبی و غذای نرم
 • روز بعد از عمل تامپون بیمار خارج می شود و احتیاج به استراحت در بستر نیست و هر چه سریعتر بیمار به زندگی عادی برگردد بهتر است .
 • غذای جویدنی مشکلی ندارد
 • بهتر است کنار بیمار دستگاه بخور ساز روشن باشد.
 • قطره ها و داروهای تجویز شده طبق دستور استفاده شود
 • در زمان تعیین شده برای تمییز کردن پانسمان مراجعه شود.
 • تا روز قبل از برداشتن اتل بینی ، استحمام از گردن به پایین یا شستشوی موها بدون خیس شدن آتل انجام شود .
 • در روز تعیین شده ، برای برداشتن آتل ، حمام کرده اما به پانسمان و آتل بینی دست زده نشود
 • در زمان پس از عمل تا هنگام برداشتن آتل ، خونریزی مختصر طبیعی است و گرفتگی بینی وجود دارد .
 • در صورت خونریزی شدید – تهوع شدید ، گیجی یا کاهش سطح هوشیاری سریعا به بیمارستان مراجعه شود.

زاويه بندي صورت

    رينو پلاستي یا باز سازي بيني
    رينو پلاستي یا باز سازي بيني
    رينو پلاستي یا باز سازي بيني
    رينو پلاستي یا باز سازي بيني