فارسی عربی phone 051-38473454       email info@drkeshavarzmanesh.com

بلفاروپلاستي

اين عمل براي بهبود افتادگي پوست پلك بالا وپايين انجام ميشود، در اين عمل از محل چين پشت پلك، برش زده شده و پوست و چربي اضافه برداشته ميشوند امكان انجام ليفتينگ يا كشيدن افتادگي هاي پلك پايين، همراه با عمل اصلاح پلك پايين وجود دارد اما ميتوان تنها كيسه هاي چربي زير چشم را از داخل پلك تحتاني، بدون برش پوستي برداشت

افتادگی پوست پلک
برداشتن چربی دور چشم