فارسی عربی phone 051-38473454       email info@drkeshavarzmanesh.com

رينو پلاستي يا باز سازي بيني

رينو پلاستي به معني باز سازي بيني است (رينو:بيني+پلاستي:ساختن) در اين عمل شكل ظاهري و عملكردي بيني بهبود مياب اما هميشه حفظ عملكرد بيني اولويت دارد.بايد در نظر داشتكه انچه در ذهن فرد به عنوان بيني مطلوب هست، هميشه بيني ايدهال براي صورت

ادامه مطلب »


بررسي هاي قبل از عمل بيني

  • راي انجام عمل بيني نياز به عكس هاي فتو گراقي براي بررسي و اندازه گيري زواياي صورت وتنظيم بيني باصورت هست، علاوه بر ان در صورت مشكل تنفسي به راديولوژي ساده يا سيتي اسكن نياز داريم
  • مشاوره بيهوشي بخصوص براي افراد بالاي چ

    ادامه مطلب »


معيارهاي زيبايي بيني

بيني زيبا چه شکلي است؟ اصلا آيا مي توان براي بيني زيبا، استاندارد تعريف کرد؟ حتما شنيده ايد که زيبايي يک مفهوم نسبي است. اما با اين وجود تعادل و توازن همواره پسنديده است و زيبا شمرده مي شود. بيني عمل شده بايد هم زيبا باشد هم طبيعي و اين

ادامه مطلب »